Algemene voorwaarden

KayakTjongerTours zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor verlies, schade of letsel die voortvloeien  uit deelname aan een kayaktour.

Het huren van een van onze artikelen is voor eigen risico.

KayakTjongerTours is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of andere ongemakken voortkomend uit het gebruik van het gehuurde.

De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het gehuurd

Spaar de natuur zoals rietoevers en verstoor geen vogels

Neem afval mee naar huis

Hinder geen vissers

Geef voorrang aan motor- en zeilboten

Alle reserveringen gaan online via www.kayaktjongertours.nl, uitzonderingen hierop zijn speciale arrangementen

Wij vragen bij het afhalen van de boot een geldig legitimatiebewijs te tonen
De boot moet op het geboekte tijdstip worden afgehaald(tenzij anders overeengekomen).

Indien de boot niet voor de afgesproken tijd wordt opgehaald, heeft KayakTjongerTours  het recht om deze aan een ander te verhuren.

De huurder is verplicht de boot en de inventaris met zorg te behandelen. Ook wanneer de boot afgemeerd ligt.  Bij zoekraken van inventaris is de huurder verplicht de schade te vergoeden.

 

Betalingen bij KayakTjongerTours

Betalingen geschieden on-line via www.KayakTjongerTours.nl.

 

Annuleren:

 

Bij het reserveren van een kayak loopt u het risico dat het op de huurdag of -dagen slecht weer is. Slecht weer is voor KayakTjongerTours geen reden tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel verplaatsing of annulering van uw reservering. U mag de boot annuleren, maar bent dan wel de volledige huursom verschuldigd.

Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen, waarom u de gereserveerde boot wilt annuleren (ziekte, ongeval of zelfs sterfgeval in uw directe omgeving). Een annuleringsverzekering raden wij u dan ook ten zeerste aan. Wij adviseren u, om hiervoor contact op te nemen met uw verzekeringsagent.

 

KayakTjongerTours hanteert de volgende regeling bij annuleringen:
•    Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor ingang huurdatum bent u 50% van de huursom verschuldigd.
•    Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor ingang huurdatum bent u 75% van de huursom verschuldigd.
•    Bij annulering binnen 7 dagen voor ingang huurdatum of op huurdatum zelf bent u 100% van de huursom verschuldigd.