ROTTIGE MEENTE

De Rottige Meente – De eerste bewoners van het gebied vestigden zich hier al in de dertiende eeuw en bouwden een meestal armoedig bestaan op. Hier vond eind 19 e begin 20e eeuw nog turfwinning plaats, Omdat de bodem erg nat was, leverde de landbouw niet veel op (daarom de naam Rottige Meente). een nat gebied bood wel andere economische mogelijkheden, namelijk de grond vergraven, drogen en als brandstof verkopen. Nu is het een rijk natuurgebied met  een uitbundig planten- en dierenleven, met zelfs otters. Kano over rivier de Scheene en ontdek Het geheim van de Rottige Meente.

 

De meeste boerderijtjes en veenarbeidershuisjes die er stonden zijn inmiddels afgebroken. Aan de overgebleven woningen is nog goed te zien dat het hier niet bepaald een vetpot was.In De Rottige Meente  was turf, riet, vis en ruimte voor een geit en soms een koe de basis van het bestaan. Er moest hard worden gewerkt om zo veel mogelijk turven uit de bodem te halen. Genieten was er voor de veenarbeiders niet bij. Turfwinnen was méér dan hard werken.  Echter het landschap dat is onstaan is een unieke combinatie van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Aan het begin van de  Scheene, ligt de prachtige gerestaureerde Scheenesluis, die een belangrijke rol vervult in de geschiedenis van de Rottige Meente.De ontsluiting van het gebied door schippers ging door deze sluis. Een voormalig café is nog te herkennen aan het uithangbord ’de laatste stuiver’, tegenwoordig een B & B, toen een aantrekkelijke aanmeerplek voor wachtende schippers. Turf werd vroeger per praam afgevoerd.

 

In de tijd dat de Scheene nog werd bevaren, moesten de bruggetjes af en toe open. Met behulp van een grote kei als contragewicht werd het draaien vergemakkelijkt.

 

Als je de Scheene verder afvaart kom je zo’n brug tegen toepasselijk De Draai genaamd.

In de Rottige Meente zitten veel petgaten, deze petgaten kan je invaren ,petgaten zijn ontstaan door de turfwinning, sommige zitten vol met krabbenscheer. Krabbenscheer herken je aan de drijvende bladrozetten met stekelige bladeren. Deze plant groeit alleen in schoon water. In een paar jaar tijd kan deze plant uitgroeien tot een drijvende mat waar op je kunt lopen.

 

Op warme dagen kan je ook een ringslang zien zwemmen dit  is een niet-giftige slangsoort.

 

Een vogel uit dit gebied is het baardmannetje; het mannetje is herkenbaar aan een mooie blauwe kop met  zwarte hangsnor.

 

Verder tref je de sierlijke witte zilverreiger, purperreiger, hoor je misschien de zeldzame roerdomp en kun je een ijsvogel tegenkomen.

De Rottige Meente is onderdeel van twee verschillende dagtochten in Kano/ Kayak. Wil je een dagtocht maken mail dan naar info@kayaktjongertours.nl.

Opstapplek Spangahoek 22 te Spanga.

Boek nu uw kayak